Oferta

Kompleksowa obsługa księgowa i kadrowo-płacowa

Biuro Rachunkowe BG dzięki doświadczeniu swoich pracowników zapewnia Klientom kompleksową obsługę z zakresu rachunkowości. Umiejętnie i rzetelnie prowadzimy pełną i uproszczoną księgowość oraz dokumentację podmiotów na ryczałcie. Każdą powierzoną nam operację rachunkową wykonujemy terminowo. Zapraszamy do sprawdzenia naszej bogatej oferty.

Księgowość uproszczona

Nasze biuro rachunkowe zajmuje się prowadzeniem ksiąg przychodów i rozchodów firm, których dotyczy księgowość uproszczona. W ramach tego typu księgowości zajmujemy się:

  • sporządzaniem rejestrów VAT,
  • naliczaniem amortyzacji,
  • wypełnianiem i składaniem w US deklaracji i zeznań podatkowych (PIT, VAT),
  • prowadzeniem rozrachunków.

Dodatkowo oferujemy naszym Klientom pomoc przy sprawach związanych z ubezpieczeniami społecznymi, przekazujemy do ZUS niezbędne dokumenty rejestracyjne i rozliczeniowe. W imieniu Klientów występujemy do ZUS o zaświadczenia o niezaleganiu w płaceniu podatków i składek. W razie zaistnienia potrzeby reprezentujemy Państwa w postępowaniach administracyjnych. 

Pełna księgowość

Zajmujemy się także prowadzeniem księgowości pełnej, do której zobowiązani są przedsiębiorcy osiągający dochód powyżej 2 000 000 euro. W ramach tego systemu rachunkowego, zajmujemy się:

  • ewidencjonowaniem dokumentów w księgach rachunkowych,
  • ewidencjonowaniem środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
  • sporządzaniem obowiązkowych sprawozdań finansowych i statystycznych do GUS,
  • sporządzaniem bilansów.

Dodatkowo wyprowadzamy wszelkie zaległości podatkowo-finansowe i reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed ZUS oraz US.

Obsługa kadrowo-płacowa

Oferujemy Państwu również kompleksową obsługę kadrowo-płacową. W ramach niej zajmujemy się przygotowywaniem umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę. Naliczamy wynagrodzenia wynikające z umów o pracę, umów zleceń i innych. Pomagamy także przy prowadzeniu ewidencji wynagrodzeń, raportów i analiz oraz wypełnianiu rocznych rozliczeń podatkowych. Przekazujemy również wszystkie wymagane deklaracje do ZUS, urzędów skarbowych oraz PFRON. Uzupełnieniem naszej oferty jest stała współpraca z inspektoratami BHP.

Elektroniczna ewidencja firmy – plik JPK

Od 1 stycznia 2018 roku Ministerstwo Finansów wprowadziło dla wszystkich firm comiesięczny obowiązek przekazywania urzędom skarbowym Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Zmiana ta ma na celu uszczelnienie polskiego systemu podatkowego. Dotyczy osób podejmujących samozatrudnienie i właścicieli małych firm. Średnie i duże przedsiębiorstwa obowiązek ten realizują już od 2016 roku. Czym jest Jednolity Plik Kontrolny? To raport z miesięcznej ewidencji zakupów i sprzedaży. Jego przygotowanie jest związane z koniecznością prowadzenia elektronicznej ewidencji księgowej. Mogą Państwo liczyć na fachową pomoc naszego biura rachunkowego w kwestiach związanych z JPK. Prowadzimy elektroniczne ewidencje firm i na czas przekazujemy Jednolite Pliki Kontrolne urzędom skarbowym.

Wszystkie powierzone nam zlecenia wykonujemy w sposób rzetelny i profesjonalny.
Ceny naszych usług ustalane są w drodze indywidualnych negocjacji. Uzależnione są m.in. od rodzaju prowadzonej rachunkowości, liczby zatrudnionych w firmie pracowników i liczby dokumentów księgowych z jednego miesiąca. W ramach współpracy z nami mogą Państwo zawsze liczyć na profesjonalne doradztwo.