Na jakich warunkach można prowadzić ewidencję przychodu?

Na jakich warunkach można prowadzić ewidencję przychodu?

Ewidencję przychodu zobowiązani są prowadzić przedsiębiorcy, którzy rozliczają się w formie ryczałtu. Prowadzenie ewidencji przychodu uważa się za jedną z najprostszych form prowadzenia księgowości, z tego powodu część przedsiębiorców decyduje się na prowadzenie jej na własną rękę. O czym należy pamiętać i dlaczego lepiej zlecić to zadanie doświadczonej księgowej?

Kto może rozliczać się przez ryczałt?

Zgodnie z prawem, za pomocą ryczałtu mogą rozliczać się osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność lub spółkę osobową, których przychód nie przekroczył 2 000 000 euro w poprzednim roku podatkowym. Pomimo spełnienia warunku o limicie przychodów, przepisy wyróżniają kilka rodzajów działalności, które nie mogą rozliczać się ryczałtowo. Są to np. kantory, apteki czy lombardy. Ewidencja przychodów może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej, jednak zawsze zgodnie ze wzorem załącznika do Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Jak prowadzić ewidencję przychodu?

Upraszczając, ewidencja przychodu to chronologicznie ułożona lista, zawierająca wszystkie wystawione przez przedsiębiorcę faktury, rachunki, korekty itd. z uwzględnieniem dat. Każda pozycja ma swój kolejny numer. Wadą tego prostego rozwiązania jest jednak to, że wszelkie niejasności, błędy czy nieterminowość w prowadzeniu ewidencji jest surowo karana przez Urzędy Skarbowe. Przedsiębiorcy, którzy wolą uniknąć kary, zazwyczaj do prowadzenia ewidencji przychodu zatrudniają biuro rachunkowe. Dzięki temu mogą mieć pewność, że każda transakcja zostanie zapisana w niej poprawnie, nic nie zostanie pominięte, a sam dokument jest zawsze prowadzony zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Na jakich warunkach można prowadzić ewidencję przychodu?